บริษัทฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

          บริษัทฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งโดย ดร.กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พศ.2548 ภายใต้ชื่อ บริษัท ที่ปรึกษาพยากรณ์ศาสตร์ จำกัด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำทั่วโลก ดังต่อไปนี้

ปี 2548 - 2560
           
บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ของบริษัท 
EV3 Inc.จากประเทศสหรัฐอเมริกาและในปี พ.ศ.2556 ได้มีการควบรวมกิจการกับบริษัท COVIDIEN PRIVATE LIMITED. จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการควบรวมกิจการกับบริษัท MEDTRONIC ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาโรคทางหลอดเลือด สมอง หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดทั่วร่างกายที่เกิดจากสภาวะของหลอดเลือดตีบตัน หลอดเลือดโป่งพองทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงติดต่อกับหลอดเลือดดำ (AVM) 
           และบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ของบริษัท Union Creation Co,Ltd. ที่จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ถังใส่วัสดุมีคมติดเชื้อ (Sharp Protex) จากประเทศไทย เป็นเวชภัณฑ์ใส่วัสดุมีคมติดเชื้อ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากของมีคมในขณะปฎิบัติงาน 

ปี 2554 – ถึงปัจจุบัน
        บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ของบริษัท 
Merit Medical Systems, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ประเภทใช้แล้วทิ้งที่หลากหลายและมีความทันสมัยที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ในงานรังสีร่วมรักษาของหน่วยงาน Cardiology,Radiology และ Endoscopy

ปี 2555 – 2560
    บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ของบริษัท
 Möller Medical GmbH เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย เข็ม Biopsyที่มีประสบการณ์มายาวนานจากประเทศเยอรมันนี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของแพทย์ผู้ใช้

            และบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ของบริษัท BioSphere Medical, Inc. มีผลิตภัณฑ์ EmboSphere and HepaSphere จากประเทศฝรั่งเศสที่จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ประเภทวัสดุอุดหลอดเลือดทรงกลม ใช้เพื่อรักษาโรคความผิดปกติของหลอดเลือดAtrerio-Venous(AVM) ,Uterine Fibroid,Hypervascular tumor และภาวะเลือดไหลไม่หยุด

     ทั้งนี้บริษัท ฯ มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเท่าทันกับความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น อุปกรณ์การแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ มีส่วนช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรักษา เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สูงขึ้น