บริษัทฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์จำกัด มีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเท่าทันกับความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น อุปกรณ์การแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ มีส่วนช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรักษา เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สูงขึ้น

Project Image

 บริษัทฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์การแพทย์ของบริษัท Merit Medical Systems, Inc.และ BioSphere Medical, Inc. เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่แพร่หลายทั่วโลก ที่จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ประเภทใช้แล้วทิ้งที่หลากหลายและมีความทันสมัยที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ในงานรังสีร่วมรักษาของหน่วยงาน Cardiology, Radiology และ Endoscopy มีสินค้าที่ประกอบด้วย

  • Diagnostic and therapeutic catheters used for various procedures in  cardiology and radiology

  • Diagnostic and hydrophilic products used to manage and monitor the administration of contrast media and other fluid solutions

  • Thrombolytic catheters and fluid dispensing systems

  •  Inflation devices used in angioplasty and stent placement

Project Image

BioSphere Medical, Inc.มีผลิตภัณฑ์ EmboSphere and HepaSphere Embolotherapeutic products for the treatment of uterine fibroids, hypervascularized tumors, and arterio-venous malformations

Embosphere Microspheres are made from trisacryl cross linked with gelatin for excellent handling and reliable control. The microspheres can compress up to 33% to facilitate passage through various microcatheters** and may minimize unwanted proximal embolization and unpredictable distal embolization due to particle fragmentation that can occur with other embolics.  
HepaSphere Microspheres are calibrated, spherical, hydrophilic microspheres made from 2 monomers (vinyl acetate and methyl acrylate) that combine to form a copolymer (sodium acrylate alcohol copolymer). This proprietary design allows a more complete and targeted occlusion of the blood vessels with or without delivery of doxorubicin HCl for therapeutic or preoperative purposes in the following procedures: 

    • Embolization of hepatocellular carcinoma
    • Embolization of metastases to the liver

HepaSphere Microspheres’ unique properties offer the following advantages: 
    • Targeted: Flow directed due to spherical shape.
    • Absorbing: Rapidly absorbs aqueous solutions such as contrast media, saline, or reconstituted doxorubicin HCI*.
    • Conforming: Compresses in the vessel lumen, providing more surface contact with vessel intima.
    • Expanding: Expands up to four times the stated dry diameter when hydrated.

* Doxorubicin HCl used with HepaSphere Microspheres should be reconstituted with saline, never use pure water.