บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน ของ ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ โอกาสมาแล้ว!!  

1. เปิดรับตำแหน่งธุรการ   จำนวน   1 ตำแหน่ง  
   
คุณสมบัติ
    1. เพศหญิง  
    2. จบการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
    3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
   

2. เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ​ จำนวน   2 ตำแหน่ง

เอกสารประกอบการสมัครงาน
    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. วุฒิการศึกษา
    4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 
ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวเข้ามาที่  pensa@forecastscience.com หรือ โทร.02-9678081